REGULAMIN dla posiadaczy kart Medicover Sport

 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach jogi organizowanych przez Omśrodek Hatha Jogi zwanego dalej „Omśrodek” dla posiadaczy ważnych kart Medicover Sport.


1. Omśrodek umożliwia posiadaczom karty Medicover Sport uczestnictwo w wybranych zajęciach z oferty szkoły, obejmujących 8 (dla osób początkujących) lub więcej zajęć w miesiącu kalendarzowym dla danego karnetu. Decydując się na uczestnictwo w wybranym zajęciach, posiadacz karty Medicover Sport deklaruje swoją regularną obecność średnio 2 razy w tygodniu na wybranych przez siebie zajęciach w ramach odpowiedniego karnetu.
2. Konieczna jest rejestracja i zapisy na konkretne zajęcia przez Strefę Klienta: https://hathajoga-warszawa-cms.efitness.com.pl/kup-karnet
3. Posiadacz karty Medicover Sport jest uprawniony do uczestnictwa w 1 zajęciach dziennie.

4. Posiadacz karty Medicover Sport przed zajęciami wysyła SMS na nasz numer 661 000 556 podając nasz kod 5284. Okazuję na swoim telefonie potwierdzenie wysłania SMS osobie w recepcji Omśrodka.
5. Osoby już ćwiczące w Omśrodku przy zapisie w miesiącu kalendarzowym wpłacają KAUCJĘ ZWROTNĄ przed pierwszymi zajęciami - kaucja płatna jest gotówką lub kartą w recepcji szkoły. Osoby, które nie ćwiczyły nigdy wcześniej w Omśrodku wpłacają kaucję przed drugimi zajęciami i mają czas 30 dni, który jest liczony od daty pierwszych zajęć, na przyjście na zajęcia łącznie minimum 8 razy.
6. Wysokość kaucji wynosi 100 PLN. Kaucja zostaje automatycznie zwrócona, gdy uczestnik przyjdzie na minimum 8 zajęć w miesiącu. Za każdą nieobecność będzie pobierana (zatrzymana bezzwrotnie na rzecz Omśrodka) kwota 20 zł z kaucji bez względu na przyczynę nieobecności. Kaucja może przejść na następny miesiąc, jeżeli uczestnik kontynuuje praktykę. Jedynie w okresie wakacji letnich – w miesiącach lipcu i sierpniu – dopuszczalne jest za wcześniejszym zgłoszeniem wydłużenie okresu rozliczenia kaucji z 30 dni na dodatkowe 15 dni, w ciągu których kaucja nie jest pobierana za nieobecność na zajęciach.
7. W przypadku zapisu w trakcie miesiąca kalendarzowego liczba zajęć w danym miesiącu zapisu i wysokość wnoszonej w tym miesiącu kaucji zostaje dostosowana do liczby dni pozostałych do upływu miesiąca kalendarzowego.
8. Posiadacz karty Medicover Sport zobowiązany jest do regularnego uczestniczenia w zajęciach w ramach wybranej opcji. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem z listy uczestników, bez możliwości zapisu w Omśrodku przez kolejne 3 miesiące w ramach korzystania z karty Medicover Sport.


We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.